dr Gabriel Rutka

neurolog

Neurolog w Kielcach

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dyplom lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii uzyskałam w 2021r. pracując w Klinice Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach. 

Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Jestem lekarzem praktykiem pracującym na dyżurach medycznych, w Oddziale Neurologii oraz w poradniach neurologicznych. Obszarem moich zainteresowań są: padaczka, choroby naczyniowe, choroby układu ruchowego, zespoły bólowe, zespoły otępienne, nowotwory układu nerwowego, choroby nerwowo- mięśniowe. Moim celem zawodowym jest pomoc pacjentom, podnoszenie kwalifikacji i jakości świadczonych przeze mnie usług medycznych.