dr n. med. Paweł Salwa

kardiolog

Kardiolog w Kielcach

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego umieralność z powodu chorób układu krążenia w województwie świętokrzyskim jest najwyższa w Polsce i wynosi 337/100 tysięcy z czego 135/100 tysięcy to osoby w wieku 25-64 lat.

W naszym województwie aż 78% zgonów we wspomnianym przedziale wiekowym dotyczy mężczyzn. Najważniejszymi przyczynami chorób takich jak zawał serca, niewydolność serca i udar mózgu, są czynniki ryzyka miażdżycy oraz styl życia. Podstawowym etapem we wszelkich działaniach profilaktycznych jest ocena ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego, która pozwala na dalsze działania obejmujące edukację pacjenta, ustalenie intensywności koniecznej interwencji oraz podjęcie decyzji o włączeniu ewentualnej farmakoterapii.
Ciągłe działania obejmujące profilaktykę pierwotną oraz wtórną są niezwykle istotne ponieważ brak współpracy oraz niska wytrwałość w przestrzeganiu zaleceń lekarskich istotnie obciążają rokowanie,
zarówno osób bez chorób spowodowanych przez miażdżycę, jak i u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub niewydolnością serca. Ryzyko zgonu jest istotnie zwiększone wśród chorych przerywających leczenie, oraz tych, którzy stosują je nieregularnie.

Leczone choroby:
– nadciśnienie tętnicze
– choroba wieńcowa
– niewydolność serca
– nadciśnienie
– obturacyjny bezdech senny