dr n. med. Piotr Bryk

chirurg

Chirurg w Kielcach

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Od 2011 roku pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

2018 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. W 2020 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zabiegów operacyjnych tarczycy oraz małoinwazyjnych technik chirurgicznych w szczególności laparoskopowych operacji nowotworów przewodu pokarmowego, przepuklin i pęcherzyków żółciowych. Szczególną pasją jest chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Członek Zarządu Głównego Świętokrzyskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W czasie wolnym podróżnik i fotograf amator. Zdobywca Korony Gór Polski.