dr n. med. Jarosław Miszczuk

chirurg naczyniowy

Chirurg naczyniowy w Kielcach

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim w St Petersburgu w 1992 r. W latach 1993-2014 pracował w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Woj. Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

W 1999 r uzyskał dyplom specjalisty chirurgii ogólnej pod kierunkiem dr hab Piotra Korzekwy, w 2011r specjalizacja z chirurgii naczyniowej pod kierunkiem profesora Jacka Szmidta, w 2015 r. europejska specjalizacja z chirurgii naczyniowej (FEBVS), w 2016 tytuł doktora nauk med. Obszar zainteresowań – tętniaki aorty brzusznej i piersiowej, zwężenia tt szyjnych, niedokrwienie kończyn dolnych.